Akany Fifampandrosoana Ambodinisotry


Niverina nitohy ny fiaraha-miasa.

Raha tsiahivina dia anisan’ny programan’asa iray izay iandraiketan’ny Feon’ny Filazantsara ny mikasika ny tanora. Ny Akany Fifampandrosoana Ambodinisotry dia tafiditra amin’izany ka ny fandefasana sarimihetsika arahana fifanankalozan-kevitra no endriky ny fiaraha-miasa. Noho ny fanatsaràna sy fanamboarana ny efitrano fampiasa amin’izany moa dia niato nandritry ny volana maro ny fiaraha-miasa. Misaotra an’Andriamanitra lehibe noho ny fahavitan’ny asa fa dia niverina nitohy indray ny fiaraha-miasa nanomboka ny Alatsinainy 24 Martsa lasa teo. Feno hafaliana ireo ankizy sy ireo mpanabe ary ny tompon’andraikitra satria afaka nampita ny hafatry ny Soratra Masina tamin’ny alalan’ny horonan-tsarimihetsika “Ilay zazalahy kely sy ny elefantany” ho an’ireo ankizy beazina indray ny FF. Maniry moa ny Akany ny hitohizan’ny fiaraha-miasa satria tsapa fa dia manampy betsaka amin’ny fitaizana ireo ankizy ny toy izao. Marihina etoana fa Tale vaovao no mitantana io Akany io amin’izao fotoana izao.

IMG_1138 IMG_1144
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: