Seminera Fampiofanana:

Fampitaovana ny olona masina Nahazo ny anjarany koa ireo Mpiara-miasa an-tsitrapo “Volontaires” vaovao Mba hisian’ny fahombiazana bebe kokoa hatrany sy ho fampivelarana ny asa fanompoana izay iandraiketan’ireo « volontaires » isan-toerana eto amin’ny Faritra Antananarivo sy ny manodidina (Fiangonana, Sekoly, Fiarahamonina) dia nanome Fampiofanana manodidina ny Fitoriana ny Filazantsara ho azy ireo ny FF, ny Sabotsy 26 […]