Seminera Fampiofanana:


Fampitaovana ny olona masina

Nahazo ny anjarany koa ireo Mpiara-miasa an-tsitrapo “Volontaires” vaovao

Mba hisian’ny fahombiazana bebe kokoa hatrany sy ho fampivelarana ny asa fanompoana izay iandraiketan’ireo “volontaires” isan-toerana eto amin’ny Faritra Antananarivo sy ny manodidina (Fiangonana, Sekoly, Fiarahamonina) dia nanome Fampiofanana manodidina ny Fitoriana ny Filazantsara ho azy ireo ny FF, ny Sabotsy 26 Aprily 2014 lasa teo, tao amin’ny Hotely Fanantenana Ampandrana Bel Air. Marihina fa fampiofanana faharoa izy ity, izay nomena ireo “volontaires” vaovao nanomboka ny taona 2012. Ireo “volontaires” teo aloha moa dia efa nahazo ny anjarany ihany koa.

Ireto avy ireo lohahevitry ny Fampiofanana nentina ho azy ireo tamin’izany:
1) FAMPAHAFANTARANA NY FEON’NY FILAZANTSARA
2) NAHOANA ISIKA NO MITORY NY FILAZANTSARA?
3) NY FITORIANA NY FILAZANTSARA
4) IREO FOMBA FITORIANA MARO SAMIHAFA
5) DINIDINIKA PRATIKA

Araka ny fikendrena àry dia namporisihina sy nampaherezina izy ireo tsy hijanona eo amin’ny fitaomana ny olona handalina ny Tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana na ny “Cours Bioblique par Correspondance” fotsiny ihany, fa dia hampiasa ihany koa ireo “film” sy LIteratiora Kristiana vokarin’ny “FF”. Nahatratra 34 ireo nandray anjara, izay samy faly avokoa noho ny fahalinana tamin’ny Fampiofanana (Be dia be ireo fahalalana noratovina hampahomby tokoa ny asa fanompoana iandraiketany). Nisaotra sy nankasitraka ny “FF” rahateo izy ireo noho ny maha sarobidy ny Fampiofanana toy ireny.

DSC_0509 DSC_0453
Ny Tale sy ny mpiara-miasa aminy, mitondra ny fampiofanana
DSC_0547 DSC_0463
Ny ampahany amin’ireo mpiofana
DSC_0477 DSC_0556
Mavitrika amin’ny fanontaniana Solontenan’ireo mpiofana, misaotra ny FF
DSC_0544
Fiarahana maka sary (26 Aprily 2014)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: