NY FANALAHIDY:

MANAMBARA NY FAHEFAN’I KRISTY « Ary hapetrako eo an-tsorony ny fanalahidin’ny tranon’I Davida; dia hamoha izy, ka tsy hisy handrindrina; ary handrindrina izy, ka tsy hisy hamoha. » Isaia 22:22 Rehefa nahavita ny fe-potoana niasany amin’ny maha Chancellor ny Exchequer azy i Randolph Churchill, dia nisy solontenan’ny Parlemanta tonga tao antranony mba haka ireo fanamiana ofisialy. Tsy […]