ZARO AMIN’NY LALANA TOKONY ALEHANY NY ZAZA…

« Fa ianao kosa dia mahareta amin’izay zavatra nianaranao sy nampinoana anao, satria fantatrao izay nampianatra anao izany; fa hatry ny fony vao zaza ianao dia efa nahalala ny Soratra Masina, izay nampahendry anao ho amin’ny famonjena amin’ny finoana izay ao amin’i Kristy Jesosy. » II Tim 3:14-15 Betsaka ny zavatra mbola tsy hitantsika tonga tampoka eo […]