Fianarana Soratra Masina Ifandraisana

Dingana maro no lalovana hahalavorary ny asa Raha tsiahivina fohy dia ny « Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana » na ny « Cours Biblique par Correspondance » no programan’asa voalohany novokarin’ny FF ny taona 2000 izay vao nivelatra tamin’ireo sehatr’asa hafa. Nandritra izay 13 taona lasa izay àry dia azo ambara fa tsy mitsaha-mitombo ireo olona resy lahatra miroso amin’ny […]