Fandaharana amin’ny fampielezam-peo

Ny kolikoly sy ny fiainana kristiana: ny hiatrehana sy ny hiadiana aminy Mandrakariva dia laharam-pahamehana eo amin’ny programan’asan’ny Fanjakana iray ny « Ady amin’ny kolikoly ». Tsapa mantsy fa dia anjakan’io kolikoly io avokoa ny sehatra maro samihafa; izay fositra iray mamotika ny firenena. Nandritra ny volana maro dia anisan’ny nivoitra tamin’ny valan-dresaka notontosain’ny haino aman-jery maro […]