Fandaharana amin’ny fampielezam-peo


Ny kolikoly sy ny fiainana kristiana: ny hiatrehana sy ny hiadiana aminy

Mandrakariva dia laharam-pahamehana eo amin’ny programan’asan’ny Fanjakana iray ny “Ady amin’ny kolikoly”. Tsapa mantsy fa dia anjakan’io kolikoly io avokoa ny sehatra maro samihafa; izay fositra iray mamotika ny firenena. Nandritra ny volana maro dia anisan’ny nivoitra tamin’ny valan-dresaka notontosain’ny haino aman-jery maro teto amin’ny firenena ny mikasika io kolikoly io. Nifanandrify indrindra tamin’izany ny lohahevitry ny fandaharana “Henoy ny Feony” izay nokarakarain’ny Feon’ny Filazantsara ary novelabelarina tamin’ity volana May 2014 ity: “Ny kolilkoly sy ny fiainana kristiana: ny hiatrehana sy ny hiadiana aminy”. Sokajin’olona maro no nandray anjara naneho ny heviny tamin’ny famelabelarana: tanora, ray aman-dreny, Katekista ary Pastora. Ady amin’ny fahalovana ny ady amin’ny kolikoly koa samy nanantitra ny rehetra fa ratsy izy noho “izy” mamadika ny fahamarinana ary misy fiantraikany ratsy amin’ny olona izay manao azy sy ny fiarahamonina ary mipàka amin’ny firenena izany. Hoy Jesosy: “Sambatra izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva” (Salamo 106:3). Araka ny voalazan’ny Baiboly àry dia izay manana an’i Jesosy irery ihany no manana ny fahamarinana. Marihina fa ity lohahevitra ity dia vokatry ny fanadihadihana natao tamin’ireo mpihaino marobe ny volana Septambra 2013.

DSC_0562 DSC_0580
Tanora Ray aman-dreny
DSC_0598 DSC_0637
Katekista Pastora
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: