NY MPAMPAKATRA SY NY HAMPIAKARINA


“Ary nahita aho fa, indro, ny Tanana masina, dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin’Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa mihaingo hihaona amin’ny vadiny (Apokalypsy 21:2).

Ao amin’ny boky nosoratan’i Charles Dicken’s nampitondrainy ny lohateny hoe: Great Expectations (azo adika hoe Fanantenana Lehibe) dia asehony ny nanjo an-dRamatoa kely Havisham izay voapetrapetraka tamin’ny alin’ny mariaziny. Tsy tafarina mihintsy tamin’izany zava-nanjo azy izany izy ary mbola nitondra ny akanjo mariaziny, ny voaliny, ny kirarony ary ny voninkazo mariazy nandritra ny fotoana lava.
Oharin’ny Baiboly amin’ny fanambadiana sy ny fiainam-pianakaviana indraindray ny fitiavan’i Jesosy Kristy, Ilay Mpampakatra, ny fiangonany. Ao amin’ny fanoharana momba ny virjina folo nataon’i Jesosy dia naharitra ela ny fahatongavan’ny mpampakatra. Inona no nitranga raha tsy tonga niseho mihitsy ny mpampakatra? Toa inona moa no halehiben’ny fahadisoam-panantenan’ny ampakarina! Eritrereto kely ny fijalian’ny ampakarina. Fa ny mpampakatra, izay tsy iza fa Kristy, dia tsy mampijaly ny fiangonany tahaka ny nataon’ny fofombadin-dRamatoa kely Havisham taminy. Fa tonga ny Mesia, araka izay nambaran’ny mpaminany, dia tahin’Andriamanitra ny fiangonany, amin’ny fanolorana “hamama ho solon’ny lavenona, sy diloilo fifaliana ho solon’ny fahalahelovana, ary fitafiana fiderana ho solon’ny fanahy reradreraka”(Isaia 61:3). Amin’ny farany ao amin’ny bokiny dia ambaran’ny mpaminany fa “tahaka ny fifalian’ny mpampakatra amin’ny ampakariny no hifalian’Andriamanitra aminao” (Isaia 62:5). Tia ny ampakariny Kristy, dia ny fiangonana izany, ary maty ho azy Izy. Ankehitriny, isika izay mambra ny fiangonany, dia mandry fahalemana miaraka amin’Andriamanitra.
Nefa tsy izay no fiafaran’ny tantara. Mbola ho avy amim-boninahitra ny Mpampakatra. Ny apostoly Jaona dia nahazo fahitana feno famantarana momba ny fikambanan’i Kristy amin’ny fiangonana: azo sary, mihaona Aminy “toy ny hampakarina mihaingo mahafinaritra hihaona amin’ny vadiny” izy. Ny akanjo dia ny fahamarinan’i Kristy izay itafiantsika amin’ny alàlan’ny finoana Azy.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@orange.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara
Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: