« Club FF » Lycée Nanisana:

Ny Club FF eny amin’ny Lycée Nanisana dia manokana fotoana iray isa-kerinandro hiarahana mandinika Soratra Masina sy midera an’Andriamanitra amin’ny hira. Isaky ny Talata fahatelon’ny volana dia misy solon-tenan’ny Foibe Feon’ny Filazantsara mamangy sy mitondra fampianarana eny an-toerana ka ny lohahevitra hoe « Ahoana no anavahana ny tena izy sy ny sandoka » no nifampizaràna tamin’ny 20 […]