FANAHY IRAY.

« Fa Izy no ananantsika roa tonta fanatonana amin’ny Fanahy iray ho any amin’ny Ray. » Efes2:18 Ny Fiangonana tany amboalohany dia ny Zanak’Isiraely, izay ambara ho olon’Andriamanitra . Dia Jehovah Andriamanitra mpamorona ny tany sy ny lanitra no nitarika azy. Niavaka tokoa ny olon’Andriamanitra noho ny fitarihiny azy tamin’ny zavatra rehetra izay nataony rehefa Andriamanitra no […]