TENY SAROBIDY


« Ny teny atao amin’ny antony dia poma volamena ao anaty vilia volafotsy tsara soratra. » (Ohab. 25:11)

Maha izy azy ny olombelona ny « Teny »; ary dia iavahany amin’ny zavaboary rehetra izany. Ka izao! na dia samy manana vava aza ny olona sy ny biby, ny olona dia niangaran’Andriamanitra ho tsara fiteny ka dia afaka maneho hevitra tsara sady kanto amin’ny alalan’ny Teny ataony. Miharihary araka ny Gen.1. ohatra ny hoe: « Misia…, sy ny Aoka ho…sns » izay samy manambara fa Andriamanitra no niteny voalohany ka nampisy izay rehetra tiany hisy. Araka izany, itovian’ny olona amin’Andriamanitra ny miteny; saingy Andriamanitra dia miteny feno fahefana sy marina mandrakariva, fa ny antsika olombelona kosa dia miovaova, mazàna.
Eto, ny Ohabolana 25:11 dia ahitàna toe-javatra roa loha mifamatotra amin’ny atao hoe: « Teny » ka ny poma volamena no iray voalohany ary ny lovia volafotsy tsara soratra no faharoa manaraka azy. Mety ho tsaroantsika tsara angamba ny fomba fitenin’ny Ntaolo Malagasy manao hoe: « Avadibadiho im-pito ny lela rehefa hiteny »! Izao mantsy: ny mamadibadika lela im-pito dia toy ny manivana ireo teny rehetra tokony hotenenina. Amin’izany dia mametra-panontaniana mandrakariva ny tena: tsara ve ny teny holazaiko? mahasoa ny hafa ve? Sao dia mahatafintohina ny mpihaino? Sao kosa dia mamatotra ahy izay miteny? Izany fandinihana tsara ny teny hambara izany no mahatonga ny Ohabolana hiloa-bolana hoe: « Ny teny atao amin’ny antony… », izay ataontsika koa hoe: « TENY SAROBIDY ». An-daniny àry, poma volamena no anoharany ny teny voahevitra tsara. Naninona tokoa moa no tsy nolazainy hoe poma fotsiny? Satria raha ny poma fotsiny mantsy dia mety ho lo sy mety ho simba. Ny poma volamena kosa anefa dia manambara zavatra tsara, sady mampilendalenda, mahatehotia nefa maharitra mandrakizay sy tsy mety levona. Moa tsy izany va ny tenin’Andriamanitra? Lazain’ny (Matio 24:35) fa: « Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona ». An-kilany kosa, ny lovia volafotsy tsara soratra dia maneho fanomezan-kaja sy lanja lehibe ho an’izay miteny tsara. Araka izany, izay rehetra manao teny mahasoa dia tonga ho manana ny maha izy azy eo anatrehan’izay itenenany sy izay lazainy. Ry hava-malala ao amin’ny Tompo, ataovy ho toy ny olon-kendry ianao rehefa miteny. Katsaho mandrakariva ny teny ahatonga fiainana ho an’ny hafa. Hoy indrindra i Paoly Apostoly ao amin’ny (1Kor.10:15) « Miteny toy ny amin’ny olo-manan-tsaina aho; heveronareo izay lazaiko. » Tsarovy fa zanak’Andriamanitra ianao no miteny. Tsarovy ihany koa ny hoe: « Raha misy olona miteny, dia aoka izy hiteny toy ny milaza tenin’Andriamanitra;… » (1Pet.4:11b). Aoka isika tsy hiteny araka ny fombantsika fa ny fomban’Andriamanitra no aoka ianarantsika ivelomana mba hiorim-paka ao am-pontsika. Aza misalasala miteny marina sy madio ny tenin’Andriamanitra. Tsy vitan’ny herintsika anefa izany. Ny Fanahy Masin’Andriamanitra irery ihany no mahay manitsy sy manadio ary mampahamendrika izay teny aloaky ny vavantsika. Angataho ny Fanahy Masina mba hampianatra sy hanolo-tsaina hendry ary hitarika anao. Rehefa niakatra tany an-danitra Jesosy dia nampanantena antsika fa haniraka ny Fanahy Masina hamangy sy hitoetra ao amiko sy ho ao aminao. Teny marina ny an’i Jesosy izany. Tenim-pitiavana sy teny fiainana ho an’izay rehetra mandray sy matoky ary mino Azy no nolazainy. Hatramin’izao dia mbola mandray izay mibebaka aminy Jesosy raha sanatria ka misy teny tsy voahevitra mety ho nataontsika. ‘Ndao hifona aminy fa izay ampianariny dia tonga mahay mivelona amin’ny tenin’Andriamanitra sy mahay miteny araka ny sitrapon’Andriamanitra. Izy no ndeha atao ho ivon’ny fiainantsika. Tandremo ny mizahozaho foana. Aoka hotandremantsika tsara fa « Izay miteny ho azy dia mitady ny voninahitry ny tenany; fa izay mitady ny voninahitr’Izay naniraka azy no marina, ary tsy misy tsi-fahamarinana ao aminy. » (Jao.7:18). Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@orange.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :