Fiaraha-miasan’ny Feon’ny Filazantsara (FF)/ Departement Médecine Véterinaire

« Ahoana no fomba hahafantarana ny sitrapon’Andriamanitra? » Mitohy hatrany ny fifanoloran-tanan’ny FF sy ny Département Véterinaire ho an’ny asa fitoriana ny Filazantsara eny anivon’ny Oniversiten’Antananarivo. Toy ny fanaony isan-taona àry dia nanatanteraka ny alim-bavaka ireo mpianatra ny Zoma 13 Jona 2014. Ny lohahevitra nobanjinina nandritra izany dia: « Ahoana no hahafantarana ny sitrapon’Andriamanitra? ». Natomboka tamin’ny fotoam-bavaka ny […]