Fiaraha-miasan’ny Feon’ny Filazantsara (FF)/ Departement Médecine Véterinaire


“Ahoana no fomba hahafantarana ny sitrapon’Andriamanitra?”

Mitohy hatrany ny fifanoloran-tanan’ny FF sy ny Département Véterinaire ho an’ny asa fitoriana ny Filazantsara eny anivon’ny Oniversiten’Antananarivo. Toy ny fanaony isan-taona àry dia nanatanteraka ny alim-bavaka ireo mpianatra ny Zoma 13 Jona 2014. Ny lohahevitra nobanjinina nandritra izany dia: “Ahoana no hahafantarana ny sitrapon’Andriamanitra?”. Natomboka tamin’ny fotoam-bavaka ny fotoana, narahana hira fiderana, fitsaohana nataon’ireo Antoko Mpihira sy tantara tsangana naton’ireo mpianatra eo anivon’ny Département. Akoatr’ireo dia nisy ny famelabelarana ny lohahevitra, fandefasana horonan-tsarimihetsika narahana fifanakalozan-kevitra. Ny Feon’ny Filazantsara moa dia nandray anjara tamin’ny fanentanana ireo mpianatra handalina ny Tenin’Andriamanitr amin’ny alalan’ireo sehatr’asa izay vokariny: Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (Cours Biblique par Correspondance), Literatiora kristiana, Fandaharana amin’ny Radio, ary ny Blog sy Facebook. Ny Feon’ny Filazantsara koa no namarana ny fotoana tamin’ny vavaka sy tso-drano.
Marihina fa dia nahatratra teo amin’ny 270 teo ho eo ireo mpianatra nanatrika io alim-bavavaka io.

“Ary izay ao amin’ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon’Andriamanitra” (Romana 8:8)

DSC_0932 DSC_0947
Ny Mpitandrina nitondra ny Tenin’Andriamanitra Ny ray aman-dreny nitarika ny famelabelaran-kevitra
DSC_0942 DSC_0951
DSC_0968 DSC_0996
DSC_1001 DSC_1044
Hira Fideràna sy Tantara tsangana no nentin’ireo mpianatra nankalazàna an’Andriamanitra
DSC_0990 DSC_0973
Ireo zoky teo aloha nanangana ny fiaraha-mivavaka voalohany Feno fifaliana ny rehetra
DSC_0961 DSC_1046
Staff FF nanentana ireo mpianatra hazoto sy hiroso amin’ny fandalinana ny Tenin’Andriamanitra Staff FF nanatanteraka ny fotoam-pamaranana.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: