VAHAO IZY!

« Ary, indro, nisy anjelin’ny Tompo tonga teo, sady nisy mazava namirapiratra tao an-trano; ary izy nanohina ny tehezan’i Petera, dia namoha azy ka nanao hoe: Mitsangàna faingana. Dia niala tamin’ny tànany ny gadra. » (Asa. 12:7) Rehefa tonga ny fetim-pirenena malagasy, na koa taom-baovao; fanaon’ny filohampirenena malagasy ny manome fanalefahan-tsazy ho an’ireo izay voaheloka any amin’ny […]