Fitohizan’ny fiaraha-miasa eo amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny FJKM Ambohijoky Fihavanana


“Fa mpiara-miasa amin’Andriamanitra izahay; ary sahan’Andriamanitra sy trano narafitr’Andriamanitra hianareo” I Korintiana 3.9

Feno folo taona tamin’ity taona 2014 ity ny fiaraha-miasan’ny Mpitandrina ANDRIANAIVOMAHENINTSOA NATANAELA. H mianakavy sy ny Fiangonana FJKM Ambohijoky Fihavanana. Fiaraha-mivavaka ho fisaorana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra no nentina nanamarika izany; nanomboka ny Alakamisy 03 Jolay 2014 ka hatramin’ny Alahady 06 Jolay 2014 lasa teo. Anisan’ny nasaina nanatrika izany indrindra ny Feon’ny Filazantsara (FF) izay mpiara-miasa amin’io Fiangonana io, tamin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (CoursBiblique par Correspondance).Ny fiaraha-mivavaka niarahana tamin’ny Synodam-paritany (natrehan’ny Filoha sy ireo Mpitandrina rehetra ao anatin’ny Synodam-Paritany) moa no natrehin’ireo solon-tenan’ny FF (Volontaires, Staff) ny Alakamisy 03 Jolay 2014. Isaorana an’Andriamanitra fa dia fotoana iray ihany koa io nahafahana nihaona tamin’ireo Raiamandreny Mpitandrina mpiara-miasa amin’ny FF ao anatin’io Synodam-Paritany io; izay nahafahana indray nampahatsiahy sy nanamafy izany fiaraha-miasa izany. Ho an’ny FJKM Ambohijoky Fihavanana manokana moa dia vao maika nihamafy ny fiaraha-miasany amin’ny Feon’ny Filazantsara.

DSC_0077 DSC_0044
DSC_0049 DSC_0109
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: