TOMBO-KASE

« Ao aminy koa hianareo, rehefa renareo ny tenin’ny fahamarinana, dia ny filazantsara famonjena anareo, -eny, ao aminy koa hianareo, rehefa nino, no nasiana tombo-kase tamin’ny Fanahy Masina araka ny teny fikasàna. » (Efesiana 1:13) Fitaovana iray entina manamarika fifanekena ny TOMBO-KASE. Maro no azo ilazàna azy io saingy izay kely indrindra no asehontsika eto. Famantarana manokana, […]