Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (Cours Biblique par Correspondance)

Fanolorana Diplaoma ireo mpianatra nahavita ny Taona Faharoa Ny fotoana fanolorana Diplaoma ireo mpianatra nahavita ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) mandritra ny fanompoam pivavahana mandritra ny Alahady dia natao indrindra koa entina hanentanana sy hitarihana ireo kristiana hiroso amin’ny fandinihana ny Tenin’Andriamanitra. Maro ireo Fiangonana mpiara-miasa izay manasa ny Feon’ny Filazantsara (FF) hanantateraka izany […]