RAHA MIAIKY …

« Sambatra izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra izay olona tsy isain’i Jehovah heloka. » Romana 4:7-8 – Ny ota na ny heloka dia manambara ny fahadisoantsika eo anatrehan’i Jehovah Andriamanitra mpamorona antsika: Raha ao anatin’ny fahotana isika dia mitoetra eo ambany fahatezeran’ Andriamanitra. Raha ny malaza dia ny hoe Andriamanitra dia fitiavana, fa […]