Sekoly “Les 5 Ruches” Tanjombato/Antananarivo


Fiarahana nijery horonan-tsarimihetsika no namaranana ny taom-
pianarana.

Raha tsiahivina fohy, dia nanomboka tamin’iny taom-pianarana 2013/2014 iny ny fiaraha-miasan’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny Sekoly “Les 5 Ruches”. Izany moa dia vokatry ny hetahetan’ny Sekoly sy Rtoa Pauline mpiandraikitra ny lafiny ara-panahy ao aminy no sady mpiara-miasa an-tsitrapo rahateo amin’ny FF. Tanjona ny hitomboan’ireo ankizy beazina ho amin’ny fahendrena fa tsy amin’ny fahalalana ihany. Marihina fa nanaraka ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana vokarin’ny FF avokoa ireo mpianatra isaky ny kilasy. Ho famaranana ny taom-pianarana 2013/2014 àry dia nisy fiarahana nijery horonan-tsarimihetsika mitondra ny lohateny “ILAY NOSY MIAFINA”, ny Zoma maraina 25 Jolay 2014 lasa teo. Ny hafatra nentina ho an’ireo mpianatra alohan’ny hisarahana moa dia nikasika indrindra ny voka-dratsin’ny fialonana. Ny fialonana mantsy dia vokatry ny fankahalàna sy ny tsy fitiava-namana. Nandray ny hafatra avokoa ireo mpianatra tonga nanatrika teo mba ho entiny miverina any amin’ny fiaraha-monina misy azy avy mandritry ny fialan-tsasatra.

DSC_0014 DSC_0012
DSC_0047 DSC_0037
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: