Toeram-pamakiam-boky

Nanolotra boky ho vakian’ireo olona manatona ny « Dentisterie » ny Feon’ny Filazantsara (FF) Anisan’ny programan’asan’ny Feon’ny Filazantsara ny fanaganana biblioteka izay hanolorana boky literatiora kristiana amin’ny Ivontoerana maro toy ny Fiangonana, Sekoly, Fikambanana. Ny tanjona amin’izany moa dia ny hahafahana manome torolalana mahasoa sy mampita ny Tenin’Andriamanitra hanampy ny olona mpamaky hiatrika ireo olana eo amin’ny […]