Toeram-pamakiam-boky


Nanolotra boky ho vakian’ireo olona manatona ny “Dentisterie” ny Feon’ny Filazantsara (FF)

Anisan’ny programan’asan’ny Feon’ny Filazantsara ny fanaganana biblioteka izay hanolorana boky literatiora kristiana amin’ny Ivontoerana maro toy ny Fiangonana, Sekoly, Fikambanana.
Ny tanjona amin’izany moa dia ny hahafahana manome torolalana mahasoa sy mampita ny Tenin’Andriamanitra hanampy ny olona mpamaky hiatrika ireo olana eo amin’ny andavanandrom-piainany. Tsy nijanona teo amin’ireo mpiara-miasa amin’ny Ivontoerana mahazatra ny fanomezana ireo boky kristiana tamin’ity indray mitoraka ity fa dia niitatra tamin’ny “Dentisterie” eny Andohatapenaka izay iandraiketan’ny Dokotera RASOAFARA Marthe (Chirurgien-Dentiste).
Samy faly ny roa tonta, satria samy maniry ny hitondra ny anjara birikiny amin’ny fampaherezana sy fitarihana ireo olona manatona ireny tobim-pitsaboana ireny, ka hametrahany ny aretiny rehetra eo amin’i Jesosy, amin’ny famakiana ireo boky. Dia “Mba ho lohany amin’ny zavatra rehetra Jesosy Kristy” (Kolosiana 1:18b).

DSC_0057 DSC_0064
Samtionany amin’ireo bokikely literatiora kristiana misy ao @ FF Dokotera RASOAFARA Marthe (Chirurgien-Dentiste) sy ireo olona tonga ao aminy.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: