VOAFETRA IHANY.

« Raha tsy Jehovah no miambina ny tanàna, dia miari-tory foana ny mpiambina. » Salamo 127:1b Raha ity Salamo ity no dinihina, dia tia ny hampitodika amin’Andriamanitra izy ity. Marina fa mampiasa olombelona Andriamanitra amin’ny mahazatra, ary hita ao amin’ny fomba fiasany tao amin’ny Testamenta Taloha izany: namponina an’i Adama tao amin’ny saha Edena Izy hiasa sy […]