MIKATSAKA MPIARA-MIASA MAHATOKY ANDRIAMANITRA.

« Nony ampitso dia te-hiala ho any Galilia Jesosy, ary nahita an’i Filipo Izy ka nanao taminy hoe: Manaraha Ahy. » (Jaona 1:35-43) MANARAHA AHY!…Maro tamintsika no efa nantsoin’I Jesosy toy izany teo amin’ny fiainantsika. Mety tsy ho tamin’ny teny mivantana no nandrenesantsika izany, fa mety kosa, ho tamin’ny fomba maro samihafa, an-kolaka. Tao ohatra ny hoe: […]

Iray volan’ny Vondrona Fototra Laika FJKM Ambohimiadana Fanilo (SPAA 11)

Ny Dian’ny mpivahiny: horonan-tsarimihetsika ho fampitomboana sy ho fampiorenana ny finoana. Tsy mitsahatra ny mikatsaka sy mitady izay fomba entina hampandrosoana sy hampiorenana ny finoan’ireo kristiana ao aminy hatrany ny Fiangonana. Nampisongadina izany ny Vondron’ny Kristiana Laika (VFL) ao amin’ny FJKM Ambohimiadana Fanilo ny Alahady 03 Aogositra 2014 tolak’andro lasa teo. Fandefasana ny horonan-tsarimihetsika mitondra […]