Iray volan’ny Vondrona Fototra Laika FJKM Ambohimiadana Fanilo (SPAA 11)


Ny Dian’ny mpivahiny: horonan-tsarimihetsika ho fampitomboana sy ho fampiorenana ny finoana.

Tsy mitsahatra ny mikatsaka sy mitady izay fomba entina hampandrosoana sy hampiorenana ny finoan’ireo kristiana ao aminy hatrany ny Fiangonana. Nampisongadina izany ny Vondron’ny Kristiana Laika (VFL) ao amin’ny FJKM Ambohimiadana Fanilo ny Alahady 03 Aogositra 2014 tolak’andro lasa teo. Fandefasana ny horonan-tsarimihetsika mitondra ny lohateny “Ny dian’ny mpivahiny” moa no nentiny namoriana ireo kristiana laika, ka hisintonana indrindra ny hafatry ny Soratra Masina, mba hiainana izany amin’ny maha kristiana. “Mampanantena fiainana mandrakizay ho antsika Andriamanitra saingy tsy mampanantena làlana mora hahatratrarana izany Izy”. Ny Feon’ny Filazantsara no nanantanteraka ny fandefasana ny horonan-tsarimihetsika araka ny fangatahan’ny Fiangonana amin’ny maha Fiangonana mpiara-miasa azy. Isaorana an’Andriamanitra, fa maro ireo olona tonga namaly ny antso, nahatratra teo amin’ny 300 teo ho eo no tonga nijery.

DSC_0081 DSC_0090
FJKM Ambohimiandana Fanilo Jaona, Staff LHM nanatanteraka ny fandefasana ny horonan-tsarimihetsika
DSC_0078 DSC_0099
Ireo kristiana tonga nijery Ny Filohan’ny VFL sy ny Mpitandrina nisaotra ny Feon’ny Filazantsara
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: