Sekoly ambony INS.P.N.MAD sy ny Feon’ny Filazantsara.

Fanentanana ireo mpianatra hiroso amin’ny fandalinana ny Tenin’Andriamanitra. Ny Feon’ny Filazantsara dia mikendry mandrakariva ny hitondra ny anjarabirikiny amin’ny fitaizana ny fiainam-panahin’ireo mpianatra eny anivon’ireo Sekoly Ambony, mba hanana tanora vanona aorian’ny fianarany. Koa, Sekoly Ambony iray indray, INS.P.N.MAD izay mamoaka mpianatra ho « Paramédicaux sy Polytechniciens » no notsidihan’ny Feon’ny Filazantsara ary nanaovana fanentanana mikasika ireo […]