Sekoly ambony INS.P.N.MAD sy ny Feon’ny Filazantsara.


Fanentanana ireo mpianatra hiroso amin’ny fandalinana ny Tenin’Andriamanitra.

Ny Feon’ny Filazantsara dia mikendry mandrakariva ny hitondra ny anjarabirikiny amin’ny fitaizana ny fiainam-panahin’ireo mpianatra eny anivon’ireo Sekoly Ambony, mba hanana tanora vanona aorian’ny fianarany. Koa, Sekoly Ambony iray indray, INS.P.N.MAD izay mamoaka mpianatra ho “Paramédicaux sy Polytechniciens” no notsidihan’ny Feon’ny Filazantsara ary nanaovana fanentanana mikasika ireo sehatr’asa vokarin”ny LHM dia ny: Cours Biblique par Correspondance, Literatiora kristiana, horonan-tsarimihetsika, fandaharana amin’ny onjam-peo ary “siteweb”. Nankasitraka ny fanoloran-tanana amin’ny fiaraha-miasa ireo mpampianatra satria dia zava-poana ihany ny fampianarana omen’izy ireo raha toa ka tsy ny Fanahy Masina no eken’ireo mpianatra ho mpanazava sy mpanolo-tsaina azy eo amin’ny fianarana ratoviny. Maniry ny roa tonta mba ho maro ny mpianatra resy lahatra ka hiroso amin’ny fandalinana ny Tenin’Andriamanitra.

IMG_9392 IMG_9359
Ny Sekoly ambony INS.P.N.MAD Rtoa Lalao (FF) sy Rtoa Laingo tompon’andraikitra ny aram-panahy eo anivon’ny INS.P.N.MAD
IMG_9364 IMG_9385
Ireo mpianatra ao amin’ny Taona voalohany nanatrika ny fanentanana, nihira
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: