TENA TEMPOLIN’ANDRIAMANITRA MARINA VE NY TENANTSIKA?


« Izao no teny tonga tamin’i Jeremia avy tamin’i Jehovah: Mitsangana eo ambavahadin’ny tranon’i Jehovah, ary torio eo izao teny izao, ka ataovy hoe: Mihainoa ny tenin’i Jehovah hianareo, ry Joda rehetra, izay miditra amin’ireto vavahady ireto mba hiankohoka eo anatrehan’i Jehovah. Izao no lazain’i Jehovah, Tompon’ny maro, Andriamanitry ny Isiraely: Ataovy tsara ny làlanareo sy ny ataonareo, dia hamponeniko amin’ity tany ity hianareo. » Jeremia7:1-3

Ny tempolin’i Jehovah dia toerana nataon’ny olony hivavahana, hihainoana ny teniny, hiraisana Aminy… I Jeremia dia lehilahin’
Andriamanitra, niara-nandeha tamin’Andriamanitra, ary dia izao ampitondran’Andriamanitra hafatra izao, hafatra ho an’ny olona izay ao amin’ny tempoly. Raha ny marina, ny olona ao amin’ny tempoly dia olona tokony hanana firaisana amin’i Jehovah, ary mihaino sy manao izay lazain’ny Tompo Andriamaniny. Ny zava-misy eto anefa dia i Jeremia izay hampitondran’i Jehovah Andriamanitra ny hafatra dia tsy nampidiriny ao anaty tempoly fa eo ambavahady ihany ary ataovy hoe: Mihainoa ny tenin’i Jehovah hianareo, raha ny zava-misy eto izany dia tsy mahahaino ny tenin’i Jehovah ny olona izay ao anaty tempoly. Ny zavatra iray koa dia asain’i Jehovah miankohoka eo anatrehany ireo olona ireo; raha izany dia toa miandranandrana tsy manetri-tena sy tsy mihaino ny tenin’i Jehovah akory ireo olona ao anatin’ny tempoly. Inona no mahatonga ireto Joda ireto tsy mihaino ny tenin’i Jehovah? Mety ho variana mijery ny mety azo anakianana an’i Jeremia ihany, na noho ny tsy finoana koa, na ny fanekena ny feon’i Satana ihany ary dia tsy mahahaino ny hafatr’i Jehovah. Ao amin’ny Testamenta Vaovao rehefa nitondra ny hafatr’Andriamanitra i Jaona mpanao batisa dia nolazainy fa manana demonia izy satria tsy nihinana na nisotro, ary rehefa tonga indray Jesosy Kristy dia nolazainy fa olona fatra-pitia hanina sy mpisotro divay, sakaizan’ny mpanota sy ny mpamory hetra. Tsy mety hihaino ny hafatr’Andriamanitra ny olona. Isika izay Kristiana vita batisa ankehitriny koa, manao ahoana ny fihainoantsika ny hafatr’Andriamanitra? Sao dia mahafaly antsika ny mitsikera ihany ireny nampitondraina hafatra ireny ary mety tsy hitovy amin’i Jaona na hitovy amin’i Kristy akory aza izy ireny. Andeha isika hifona amin’ny Tompo noho ny nihainoantsika ny feon’i Satana ka nitsarantsika ny iraka ary indrindra ny tsy nihainoantsika an’ilay Zanaka izay nirahina dia i Kristy ka namonoantsika Azy tamin’ny faharatsiantsika rehetra. Fa raha mihaino ny feon’i Jehovah indray isika dia omeny antsika ilay tany nampanantenainy antsika dia ny fiainana mandrakizay.

Ny Tompo anie hampahery antsika!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@orange.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny « leave a comment » eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny « enter your comment here ».

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :