LOHARANOM-PITAHIANA

Matahora an’i Jehovah, ianareo olony masina; fa tsy hanan-java-mahory izay matahotra Azy. (Salamo 34:9) Toerana maro eto Madagasikara no mbola ahitàna loharano izay heverin’ny olona fa azo anovozana fitahiana: toy ny fanasitranana, fananan-karena, fahombiazana amin’izay rehetra atao, sy ny maro hafa koa. Hoy anefa ny mpanao Salamo: « Matahora an’i Jehovah, ianareo olony masina; fa tsy […]