LOHARANOM-PITAHIANA


Matahora an’i Jehovah, ianareo olony masina; fa tsy hanan-java-mahory izay matahotra Azy. (Salamo 34:9)

Toerana maro eto Madagasikara no mbola ahitàna loharano izay heverin’ny olona fa azo anovozana fitahiana: toy ny fanasitranana, fananan-karena, fahombiazana amin’izay rehetra atao, sy ny maro hafa koa. Hoy anefa ny mpanao Salamo: « Matahora an’i Jehovah, ianareo olony masina; fa tsy hanan-java-mahory izay matahotra Azy. » (Salamo 34:9). Raha izany, ny tenin’Andriamanitra eto dia maneho fa « Ny fahatahorana an’i Jehovah Andriamanitra no Loharanom-pitahiana ho an’i mino ». Dia mandalo ao an-tsaintsika rehetra ny fanontaniana, Aiza àry no misy ny loharanom-pitahiana maharitra sy mitoetra mandrakizay?

Eto am-boalohany, dia tsara ny manamarika fa efa nisy hatry ny ela ny finoana sy ny fomba fiheverana ny fisian’ny loharano ahazoan’ny olona fitahiana, ary mbola hita taratra mandraka ankehitriny izany, eny, fa na dia eto Antananarivo renivohitry Madagasikara aza. Maro ireo mihevitra azy ireny ho tena loharanom-pitahiana tokoa, saingy, rehefa misy manota fady ny loharano dia mitsahatra hatreo ny fahazoana fitahiana avy aminy. Misy koa ny hoe: rehefa lasa nodimandry ireo izay mpitantana sy mpiandry loharano ka tsy misy mpandimby, dia miverina ho toy ny loharano tsotra izy ireny, na maty mihintsy aza. Raha vantanina anefa ny voalazan’ny tenin’Andriamanitra eo ambony dia voamarika tsara fa ny fahatahorana an’i Jehovah no tena LOHARANOM-PITAHIANA mahatritra mandrakizay. Tsy manan-java-mahory izay matahotra an’Andriamanitra. Izany dia midika fa feno fitahiana ny fiainany manontolo. Ny olona matahotra Azy ry havana dia manana antoka ao Aminy. Izany dia tsy izahàny tavan’olona fa atolony sy omeny maimaimpoana ho an’ireo izay mino Azy. Diniho anie izay ambaran’ny (Salamo 115:13): « Hotahiny izay matahotra an’i Jehovah, na ny kely na ny lehibe. » Tsy maintsy matahotra an’Andriamanitra mandrakariva isika mba ho tanteraka amintsika ny fitiavany sy ny famindram-pony. Ny anehoantsika àry, fa matahotra Azy isika dia ny fihainoantsika isan’andro isan’andro ny Teniny sy ny fankatoavantsika izany. Izay mihaino sy mandray ny tenin’Andriamanitra ka mivelona amin’izany eo amin’ny fiainany dia toy ny tany maina leman’ny ranonorana matetika ka mahazo aina ny zavamaniry sy izay rehetra mivelona eo aminy. « Fa izay tany mifoka ny ranonorana milatsaka aminy matetika ka maniry anana tsara ho an’ny olona iasana azy dia mahazo fitahiana avy amin’Andriamanitra; » (Hebreo 6:7). Tsy amin’ny fiainantsika ombam-pifaliana ihany no anomezan’Andriamanitra ho antsika ny fitahiana avy Aminy, fa arotsany isa-tsegondra sy isa-minitra izany na dia ory sy malahelo aza isika. Izany indrindra no ilazàn’ny tenin’Andriamanitra hoe: « Raha mandeha mamaky ny lohasaha Baka* izy, Dia ataony misy loharano izany, ary ny loha-orana manarom-pitahiana azy. [Baka = Fitomaniana] (Salamo 84:6).

Andriamanitra be fitiavana ny Andriamanitsika. Ny fahatahorantsika Azy no mampiboiboika ny soa rehetra efa nomeny ho antsika tamin’ny alalan’ny Jesosy Kristy zanaka malalany. Maharitra mandrakizay ny fitahiany ary manana anjara amin’izany avokoa isika rehetra. Izay mino sy matoky fa ao amin’i Jesosy Kristy irery ihany no ahatongavana amin’Ilay mpizara ny fitahiana maharitra mandrakizay dia mahita fiainana feno fiadanana izy. Te ho ao amin’Andriamanitra ve ianao ka maniry ny honina ao Aminy?, satria feno fitahiana ao? Hoy Jesosy: « …Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin’ny Ray, afa-tsy amin’ny alalako. » (Jaona 14:6). Raha sanatria ka diso lalana ianao, miverena ho amin’ny lala-marina. Mibebaha fa miandry anao ny Tompo. Tsy manosi-bohontanana anao Izy, fa ianao mihintsy no ilay efa nandrasany hatry ny ela.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@orange.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :