Fiaraha-mientana ho fampandrosoana ny asan’Andriamanitra


“Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray” Asa 20:35b

Tiana ny mampahatsiahy fa mba ho fampandrosoana ny ambaindain’ny Fanjakan’Andriamanitra; ny Feon’ny Filazantsara dia manolotra maimaim-poana ireo sehatr’asa vokariny ho an’ireo mpiara-miasa aminy izay tsy mitsaha-mitombo (Fiangonana, Sekoly, Oniversite, olona tsirairay). Mba hahafahana manohy izany asa lehibe izany dia miezaka hatrany koa ny eto amin’ny Foibe FF mitady loharanom-bola, hanampiana izay eo am-pelantanana. Koa taorian’ny fivorian’ny mpiasa teto amin’ny Foibe ny Talata 3 Septambra 2014 lasa teo ary dia tapaka fa hisy “boatin-drakitra” hozaraina amin’izay vonona handray anjara amin’izany, hanomezany izay foiny. Hangonina isaky ny enim-bolana izy io, koa ny mpiasa eto amin’ny Foibe no hisantatra izany, avy eo manentana ireo mpiara-miasa an-tsitrapo. Koa ho antsika izay maniry handray anjara amin’izany dia afaka manatona ny Foibe FF. Am-pitiavana sahady no andraisanay ny fanohanana am-bavaka sy ny tolo-tànana entinao am-pifaliana.

DSC_0180
Ny Talen’ny FF miaraka amin’ny mpiara-miasa, miara-mihevitra izay ho fampandrosoana ny asa.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: