Miezaka mampahafantatra hatrany

Iray ihany ny fikendrena: hitombo, hiorina amin’ny finoana ary hizara ny Tenin’Andriamanitra amin’ny hafa. Fomba maro samihafa no entin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) hampahafantarana ny olona ireo asa iandraiketany sy atolony (Cours Biblique par Correspondance, Horonan-tsarimihetsika, Boky kristiana, fandaharana amin’ny Radio…) ho an’ireo izay liana sy maniry ny hiara-miasa aminy. Anisan’izany ny fihaonana amin’ireo raiamandreny Pastora […]