Miezaka mampahafantatra hatrany


Iray ihany ny fikendrena: hitombo, hiorina amin’ny finoana ary hizara ny Tenin’Andriamanitra amin’ny hafa.

Fomba maro samihafa no entin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) hampahafantarana ny olona ireo asa iandraiketany sy atolony (Cours Biblique par Correspondance, Horonan-tsarimihetsika, Boky kristiana, fandaharana amin’ny Radio…) ho an’ireo izay liana sy maniry ny hiara-miasa aminy. Anisan’izany ny fihaonana amin’ireo raiamandreny Pastora sy Mpitandrina ao amin’ny Fiangonana. Tsapa tokoa fa dia samy resy lahatra ny rehetra, ka tokony hifanomezan-tànana ny fampandrosoana ny Asa Fitoriana ny Filazantsara. Iray ihany mantsy ny fikendrena dia ny hitarihana olona maro ho ao amin’ny Fiangonana, ny hitombohan’izy ireo amin’ny Finoana ka ho tafatoetra amin’izany finoany izany. Ary tsy hijanona hatreo fa hazoto hizara koa ny Tenin’Andriamanitra amin’ny hafa. Andriamanitra irery ihany no omem-boninahitra amin’ny fivelaran’ny asa.

DSC_0124 DSC_0128
Pastora FLM, Andrianatoandro Léon Fidèle
sy ny mpiara-miasa an-tsitrapo ary ireo “Staff FF”
IMG_1469 IMG_1475
Atoa Randriarinarimanarivo T, Mpitandrina FJKM
sy mpiara-miasa an-tsitrapo ary Staff FF

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: