IREO ANTOKY NY FAHOMBIAZANTSIKA

« Indro, Izaho maniraka anareo ho tahaka ny ondry ao ampovoan’ny amboadia; koa hendre tahaka ny menarana, ary morà tahaka ny voromailala. » (Matio 10:16) Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompontsika. Ny lohahevitra eto ry havana dia manintona indrindra ny saiko, hieritreritra ilay tenin’Andriamanitra manao hoe: « Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia […]