Famangiana Fiangonana

Fanamafisana sy fanohizana ny fiaraha-miasa Efa taona maro no nanomboka ny fiaraha-miasan’ny feon’ny Filazantsara (FF) sy ny FJKM Iharamy Fihavaozana (SPAA 12). Rtoa Ratsimandisa Zo H. moa no nitandrina ny Fiangonana hatramin’izay firaha-miasa nisy izay. Noho ny fanendrena azy amin’ny asa Fanompoana vaovao dia Rtoa R Fanja, Mpitandrina no misolo toerana azy amin’izao fotoana izao. […]