Famangiana Fiangonana


Fanamafisana sy fanohizana ny fiaraha-miasa

Efa taona maro no nanomboka ny fiaraha-miasan’ny feon’ny Filazantsara (FF) sy ny FJKM Iharamy Fihavaozana (SPAA 12). Rtoa Ratsimandisa Zo H. moa no nitandrina ny Fiangonana hatramin’izay firaha-miasa nisy izay. Noho ny fanendrena azy amin’ny asa Fanompoana vaovao dia Rtoa R Fanja, Mpitandrina no misolo toerana azy amin’izao fotoana izao. Koa ho fanamafisana sy ho fanohizana ny fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta, ny Alahady 14 Septambra 2014 teo no nihaonana tamin’ny raiamandreny Mpitandrina vaovao ny solon-tenan’ny FF. Izany moa no natao dia ho fanamafisana sy ho fanohizana ny firaha-miasa ary koa nanentanana sy namporisihana indray ireo kristiana hazoto amin’ny fandalinana ny tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (Cours Biblique par Correspondance) atolotry ny FF. Nifanandrify indrindra tamin’ny Alahadin’ny Sampanasa Fitoriana ny Filazantsara (AFF) moa izany koa dia zava-dehibe ny nahafahana nampahery ny tsirairay amin’ny maha zava–dehibe ny fitoriana ny Filazantsara. Nisaotra noho ny amin’ny asan’ny FF Ramatoa mpitandrina ary faly ny amin’ny fitohizan’ny fiaraha-miasa.

DSC_0169 DSC_0201
FJKM Iharamy, raha tazanin-davitra Rtoa Fanja, Mpitandrina sy Rtoa Sahondra “volontaire” FF ao amin’ny Fiangonana
DSC_0173 DSC_0181
Fanentanana sy famporisihina ireo kristiana hiroso amin’ny fianarana ny tenin’Andriamanitra
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: