Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara

Fivoriana savaranon’ando Araka ny efa voaloaza tany aloha dia manatanteraka Seminera Fampiofanana mitondra ny lohateny “Fampitaovana ny olona masina” dimy isan-taona ny Feon’ny Filazantsara (FF). Ho an’ny taom-piasana 2014/2015 (Jona 2014- May 2015) dia ny 06-07 Novambra 2014 izao no kasaina hanatanterahana ny Seminera Fampiofanana voalohany. Fiangonana mpiara-miasa dimy no handray anjara amin’izany. Koa ho […]