Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara


Fivoriana savaranon’ando

Araka ny efa voaloaza tany aloha dia manatanteraka Seminera Fampiofanana mitondra ny lohateny “Fampitaovana ny olona masina” dimy isan-taona ny Feon’ny Filazantsara (FF). Ho an’ny taom-piasana 2014/2015 (Jona 2014- May 2015) dia ny 06-07 Novambra 2014 izao no kasaina hanatanterahana ny Seminera Fampiofanana voalohany. Fiangonana mpiara-miasa dimy no handray anjara amin’izany. Koa ho fampahafantarana bebe kokoa an’ireo raiamandreny Mpitandrina ny fikendrena amin’izao fananganana fiaraha-miombon’antoka izao sy ny votoatin’ny Fampiofanana dia nisy fivoriana savaranon’ando niarahana tamin’izy ireo ny 18 sy 22 Septambra 2014 tao amin’ny Foibe FF Ampandrana.
Ireo raiamandreny nanatrika ny fihaonana sy ny Fitandremana iandraiketan’izy ireo avy:

– Rtoa Norosoa Andrianalijaona Mpitandrina, FJKM Ambohijafy Fanantenana
– Atoa Hanitra Rivosoa Raharijaona Mpitandrina, FJKM Ambohimiadana Fanilo
– Atoa Rado Fanomezantsoa Rajaonarison Mpitandrina, FJKM Ampotany Famonjena
– Atoa Jean Jacques Rakotomalala Mpitandrina, METM Hermona Finoana
– Atoa Velson Rakotonirina Mpitandrina, METM Nazareta Fitiavana 67 Ha Atsimo

Marihina fa ireo Fitandremana dimy ireo dia efa mpiara-miasa amin’ny FF amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (Cours Biblique par Correspondance) sy ny horonan-tsarimihetsika. Maniry ny roa tonta mba hitondra fanampiana amin’ny fampahombiazana ny asa tafika Masina ataon’ny Fitandremana isan-toerana izao Fampiofanana izao.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: