JEHOVAH NO MPIANDRY AHYJehovah no Mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho, mampandry ahy amin’ny ahi-maitso Izy; mitondra ahy eo amoron’ny rano fialan-tsasatra Izy. Mamelombelona ny fanahiko Izy; mitarika ahy amin’ny lalan’ny fahamarinana noho ny anarany Izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aza aho, dia tsy hatahotra ny loza aho, fa Hianao no amiko; ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafa-tahotra ahy. Mamelatra latabatra eo anoloako eo imason’ny fahavaloko Hianao; manosotra diloilo ny lohako Hianao; ny kapoakako feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindram-po no hanaraka ahy amin’ny andro rehetra hiainako, dia hitoetra ao an-tranon’i Jehovah andro lava aho. (Salamo 23)

Ezaka mandrakariva, tsy manam-pahataperana ho an’ny zanak’olombelona ny fikatsahana ny fiadanana. Atao io ezaka io, amin’ny fomba rehetra ary ampiasàna fahaizana amam-pahalalàna sy vola aman-karena tsy hita noanoa. Te hiadana isika, te hilamina sy te ho sambatra. Faniriantsika aza ny mba handry fehizay. Vitantsika ny ampahany amin’ireny ezaka ireny, saingy indrisy, iza no mahatsapa fa tanteraka ny faniriany? Mandroso tokoa ohatra ny fikarohana ara-tsiansa ho entina mitsabo ny isambatan’olona sy mampandroso ny fiainany, toa vao mainka mampisy aretin-dratsy vaovao aza ny vokatry ny fikarohana natao. Miha reraka isika, tsy ela velona intsony. Mila hahatratra arivo taona ny fahaveloman’ny olona iray tany am-piandohan’ny nanaovan’Andriamanitra ny olombelona voalohany, valo-polo taona sisa ankehitriny. « Ary ny andro rehetra niainan’i Adama dia telo-polo amby sivin-jato taona; dia maty izy. » (Genesisy 5:5). « Fito-polo taona no andron’ny taonanay Ary raha tàhiny mateza aza, dia valo-polo taona, Nefa fahasasarana sy zava-poana ny voninahiny, Fa mihelina faingana izany, ka lasa manidina izahay. » (Salamo 90:10). Porofo izany fa ny fivoaran’ny fahaizana amam-pahalalantsika olombelona no mahatonga ny fahafoizan’ny andro iainantsika. Izany ve no fiadanana sy fahasambarana? Mazava tsara anefa izay lazain’ny tenin’Andriamanitra amintsika. Andriamanitra no mahay mampiadana antsika amin’ny alalan’ny Jesosy Kristy zanany. Tsy manan-java-mahory izay rehetra mialoka aminy. Izay mahatoky sy mino Azy dia afa-tahotra na dia maro aza ny loza sy ny fahavalo manemitra. Ny finoana an’i Jesosy Tompo no ahazoantsika famindram-po mandritra ny androm-piainantsika. Manana mpiaro isika, manana Azy. Ny fiandrasany antsika no ananantsika fiadanana maharitra mandrakizay. Rehefa Izy no momba antsika dia tsy misy maharombaka izay eny an-tanany. Ny fanomezany ny fiadanany ho antsika dia efa vitany teo ambony hazofijaliana, noho ny famelàny ny helotsika. Ny fiahiantsika be loatra ny fiainantsika dia mitondra antsika ho amin’ny tsy fandriam-pahalemana. Ny tsy fahaizantsika mametraka ny adintsika amin’i Jesosy no mahatonga antsika hanana fisalasalàna eo amin’izay ataontsika. Mamelombelona ny fanahintsika anefa Andriamanitra. Raha izany, ‘ndeha hibebaka, hifona sy hiverina Aminy; satria fahotàna ny tsy finoana. Angataho ny Fanahy Masina, fa Izy no hitarika antsika amin’ny lalan’ny fahamarinana. Azontsika atao koa anie ny maka tahaka ny hatsaram-panahin’i Jesosy e! « Izaho no Mpiandry Tsara; ny Mpiandry Tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. » (Jaona 10:11). Ho amintsika anie ny fiadanana.

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@orange.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :