FIRENENA NANTSOINA TAMIN’NY ANARANY!

« Notadiavin’izay tsy naniry Aho sy hitan’izay tsy nitady; hoy Izaho tamin’ny firenena izay tsy nantsoina tamin’ny anarako: inty Aho, inty Aho! Namelatra ny tànako mandritra ny andro Aho tamin’ny firenena miodina, izay mandeha amin’ny làlana tsy tsara araka ny fisainany ihany. » Isaia 65:1-2 Ny ambara eto amin’ity Isa. 65 eto ity dia Jehovah Andriamanitra nifidy […]

NY HATANORANA: tombon-dahiny

“Aoka tsy hisy olona hanao tsinontsinona anao noho ny hatanoranao.” (1 Timoty 4:12). ‘Zatovo’ mira ‘fahasahiranana’: izany no fihevitry ny olona sasany. Kanefa hoy ny olona manam-pahendrena kokoa iray hoe, ”ireny no taranaka miantoka ny ho avy” (toy ny petra-bola any amin’ny banky). Tsy ho ela akory dia ho lasa olon-dehibe izy ireny, manamarina izay […]

Asa fitoriana eny amin’ny Fonjaben’Antanimora

Tsy misy didy hafa lehibe noho ny « FITIAVANA » Nanomboka ny taona 2013 dia nivelatra tamin’ny lafiny fifaninanana ara-panatanjahan-tena (baolina kitra) ny fiaraha-miasan’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny eny amin’ny Fonjaben’Antanimora. Teo aloha dia fotoam-bavaka fohy sy toriteny, fanentanana ireo voafonja hianatra sy handalina ny Tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) ary fanomezana sakafo […]

FITIAVAN-KARENAN’NY OLONA, FAHASOAVAN’ANDRIAMANITRA

« Fa fantrareo ny fahasoavan’i Jesosy Kristy Tompontsika, fa na dia nanan-karena aza Izy, dia tonga malahelo noho ny aminareo, mba hampanan-karena anareo amin’ny alahelony »(2Korintiana 8:9) Lazain’i Lillian Hellman ao amin’ny lalao nataony mitondra ny lohateny hoe: « The little Foxes » (ireo Fosa kely) ny momba ny fitiavan-karena mahazo ny fianakaviana amin’izao andalam-pidirana amin’ny taonjato vaovao izao. […]

Kristiana Tanora Loterana Malagasy (KTLM), Fitandremana Anosibe Fampiraisana

Fahalalana tsara ny Tenin’Andriamanitra: antoky ny fahombiazan’ny asa Fitoriana. Nanomboka ny volana Janoary 2012 ny fiaraha-miasan’ny FF sy ny Sampana KTLM ao amin’ny FLM Anosibe tamin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI). Atoa Jean Charles izay mpikambana ao amin’ny KTLM io moa no nanolo-tena ho mpiara-miasa an-tsitrapo niandraikitra izany. Ny KTLM, amin’ny maha sampana fitaizana […]

RAHA TSY MANANA FIRAISANA AMINY ISIKA DIA…

« Fa ny Tompo namaly ka nanao taminy hoe: Marta, Marta, maro ahina sy maro herehina hianao; nefa zavatra iray loha no ilaina; fa Maria efa nifidy ny anjara tsara, izay tsy alaina aminy. » Lio. 10:41-42 Tantara iray tena niseho tamin’ny Jesosy mbola teto an-tany, tao amin’ny ankohonana iray izay nampiantrano Azy. Niantrano tao amin’i Marta […]

Gazety “Akon’ny Feon’ny Filazantsara”

Miezaka mamaly ny hetahetan’ny maro ny « FF »: Sekoly, Fiangonana, Dentisterie. Misaotra an’Andrimanitra, fa dia mitohy mandrakariva ny fampahafantarana ny firaha-miasa misy eo amin’ny Fiangonana sy ny « FF » amin’ny sehatra maro, amin’ny alalan’ny Gazety « Akon’ny Feon’ny Filazantsara ». Akoatry ny fampitàna amin’ny mpamaky ny fizotran’ireo sehatr’asa vokariny dia misy hatrany koa ny fanomezana ny vatsim-panahy. Marihina moa […]

MIVOAKA AVY AMIN’NY RATSY NY TSARA

REHEFA INONA NO AVY AMIN’NY RATSY NO HIHAVIAN’NY SOA? “Hianareo nisaina hanisy ratsy ahy; fa Andriamanitra kosa nisaina izany ho soa” (Gen. 50: 20) Tamin’ny taona 1985, nanodina fiaramanidina ary nihazona ho takalon’aina ireo mpandeha nandritra ny 17 andro ireo mpampihorohoro, ary tao anatin’ny fepetra tena ratsy miampy ny fahatahorana ho faty mandrakariva. Rehefa novotsorana […]

Boatin-drakitra: ezaka fampitaovana hajia.

Fiaraha-mientana ho fampandrosoana ny asan’Andriamanitra Tiana ny mampahatsiahy fa mba ho fampandrosoana ny ambaindain’ny Fanjakan’Andriamanitra; ny Feon’ny Filazantsara dia manolotra maimaim-poana ireo sehatr’asa vokariny ho an’ireo mpiara-miasa aminy izay tsy mitsaha-mitombo (Fiangonana, Sekoly, Oniversite, olonatsirairay) manerana ny Nosy. Mba hahafahana manohy izany asa lehibe izany, toy ny famezivezena ny Fampianarana Soratra Masina sy ny fifandraisana […]