Boatin-drakitra: ezaka fampitaovana hajia.


Fiaraha-mientana ho fampandrosoana ny asan’Andriamanitra

Tiana ny mampahatsiahy fa mba ho fampandrosoana ny ambaindain’ny Fanjakan’Andriamanitra; ny Feon’ny Filazantsara dia manolotra maimaim-poana ireo sehatr’asa vokariny ho an’ireo mpiara-miasa aminy izay tsy mitsaha-mitombo (Fiangonana, Sekoly, Oniversite, olonatsirairay) manerana ny Nosy. Mba hahafahana manohy izany asa lehibe izany, toy ny famezivezena ny Fampianarana Soratra Masina sy ny fifandraisana maro samihafa amin’ny alalan’ny paositra dia miezaka hatrany koa ny eto amin’ny Foibe FF mitady loharanom-bola, hanampiana izay eo am-pelantanana. Koa tapaka fa hisy “boatin-drakitra” hozaraina amin’izay vonona handray anjara amin’izany, hanomezany izay foiny ho fampitaovana hajia. Hangonina isaky ny enim-bolana izy io, koa ny mpiasa eto amin’ny Foibe no hisantatra izany, avy eo manentana ireo mpiara-miasa an-tsitrapo na olon-tsotra. Koa ho antsika izay maniry handray anjara amin’izany dia afaka manatona ny Foibe FF. Am-pitiavana sahady no andraisanay ny fanohanana am-bavaka sy ny tolo-tànana entinao am-pifaliana.

DSC_0027
“Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray” (Asa 20:35b)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: