Gazety “Akon’ny Feon’ny Filazantsara”

Miezaka mamaly ny hetahetan’ny maro ny « FF »: Sekoly, Fiangonana, Dentisterie. Misaotra an’Andrimanitra, fa dia mitohy mandrakariva ny fampahafantarana ny firaha-miasa misy eo amin’ny Fiangonana sy ny « FF » amin’ny sehatra maro, amin’ny alalan’ny Gazety « Akon’ny Feon’ny Filazantsara ». Akoatry ny fampitàna amin’ny mpamaky ny fizotran’ireo sehatr’asa vokariny dia misy hatrany koa ny fanomezana ny vatsim-panahy. Marihina moa […]