RAHA TSY MANANA FIRAISANA AMINY ISIKA DIA…

« Fa ny Tompo namaly ka nanao taminy hoe: Marta, Marta, maro ahina sy maro herehina hianao; nefa zavatra iray loha no ilaina; fa Maria efa nifidy ny anjara tsara, izay tsy alaina aminy. » Lio. 10:41-42 Tantara iray tena niseho tamin’ny Jesosy mbola teto an-tany, tao amin’ny ankohonana iray izay nampiantrano Azy. Niantrano tao amin’i Marta […]