RAHA TSY MANANA FIRAISANA AMINY ISIKA DIA…


« Fa ny Tompo namaly ka nanao taminy hoe: Marta, Marta, maro ahina sy maro herehina hianao; nefa zavatra iray loha no ilaina; fa Maria efa nifidy ny anjara tsara, izay tsy alaina aminy. » Lio. 10:41-42

Tantara iray tena niseho tamin’ny Jesosy mbola teto an-tany, tao amin’ny ankohonana iray izay nampiantrano Azy. Niantrano tao amin’i Marta sy Maria (sy Lazarosy) Jesosy. MIZARA roa ny fihetsika tao antrano teto:
– I Marta namonjy nanao fanompoana (mety tany andakozia nanao sakafo…)
– I Maria namonjy nipetraka teo anilan’ny tongotry ny Tompo (nihaino ny tenin’ny Tompo)
Tsy ratsy ny manao fanompoana, ary tena ilaina aza satria fampiasàna ny talenta nomen’Andriamanitra izany, fa ny an’i Marta eto ve, tena fanompoana tamin’ny fahadiovam-po? Tena fanompoana ny Tompo marina ve no no nataony teto? Raha ny sitraka avy amin’ny Tompo no jerena eto dia i Maria no nahazo sitraka fa i Marta kosa nahazo tsikera: maro ahina sy maro herehina i Marta. Mety nanindrona ny fon’i Marta izao tsikera nataon’i Jesosy eto izao, nefa matoa nataon’ny Tompo dia marina! Ny zava-nisy tokoa dia nanao fanompoana i Marta fa ny fony tsy tena ao amin’ny fanompoana ny Tompo fa sosotra tamin’i Maria izay nipetraka teo an-tongotry ny Tompo. Toa efa fireharehana sahady no nanjo an’i Marta: tsy mampaninona anao va ny amelan’ny rahavaviko ahy irery: sady mihevitra ny tenany ho tsara noho i Maria izy no mitsara ny Tompo koa. Tsy mampaninona Anao va ny hamelan’ny rahavaviko ahy hanompo irery?
– I Maria no nifidy ny anjara tsara, nifidy ny firaisana amin’ny Tompo izy: nipetraka teo an-tongotry ny Tompo izy ka nihaino ny teniny. Izao fihetsik’i Maria izao izany no ahazoantsika sitraka amin’ny Tompo. Ny fipetrahana eo antongotry ny Tompo dia manambara fanetren-tena, tsy fanetren-tena haitraitra fa fanetren-tena ankasitrahana satria andraisana sitraka avy amin’Andriamanitra, ary tonga amin’ilay teny ao amin’ny Romana 12:2 hoe: izany no sitrapon’ Andriamanitra izay tsara sady ANKASITRAHANA no marina. Raha tsy miray amin’ny Tompo isika dia tsy mahefa na inona na inona Koa na inona na inona ataon’ny Kristiana, na mipetraka na manompo, dia tokony hanana firaisana amin’andriamanitra izy, vonona hatrany hiaino ny teniny. Izany no anjara tsara tsy alaina aminy. Koa raha nisy fotoana tsy niraisantsika tamin’ny Tompo, ka nandehanantsika tamin’ny saintsika samirery, ary nihainoantsika ny feon’ny fanahy ratsy aza, dia andeha isika hifona amin’Andriamanitra, ka hiverina Aminy, fa Izy Andriamanitra no efa nanavotra antsika tamin’ny nanomezany ny Zanany malalany ho avotra noho ny fahotantsika.

Ny Tompo anie hamapahery antsika. Amen!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@orange.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :