Kristiana Tanora Loterana Malagasy (KTLM), Fitandremana Anosibe Fampiraisana

Fahalalana tsara ny Tenin’Andriamanitra: antoky ny fahombiazan’ny asa Fitoriana. Nanomboka ny volana Janoary 2012 ny fiaraha-miasan’ny FF sy ny Sampana KTLM ao amin’ny FLM Anosibe tamin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI). Atoa Jean Charles izay mpikambana ao amin’ny KTLM io moa no nanolo-tena ho mpiara-miasa an-tsitrapo niandraikitra izany. Ny KTLM, amin’ny maha sampana fitaizana […]