Kristiana Tanora Loterana Malagasy (KTLM), Fitandremana Anosibe Fampiraisana


Fahalalana tsara ny Tenin’Andriamanitra: antoky ny fahombiazan’ny asa Fitoriana.

Nanomboka ny volana Janoary 2012 ny fiaraha-miasan’ny FF sy ny Sampana KTLM ao amin’ny FLM Anosibe tamin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI). Atoa Jean Charles izay mpikambana ao amin’ny KTLM io moa no nanolo-tena ho mpiara-miasa an-tsitrapo niandraikitra izany. Ny KTLM, amin’ny maha sampana fitaizana ara-batana, ara-tsaina ary ara-panahy, sy ny maha antoko mpihira azy dia tena zava-dehibe noho izany ny fitomboana ara-panahin’ireo tanora. Koa ny Alahady 12 oktobra 2014 lasa teo dia nihaona tamin’ireo mpikambana ao amin’ny KTLM ny solon-tenan’ny FF. Izany no natao dia ho fanentanana sy ho famporisihina ary ho fampaherezana azy ireo hazoto mandrakariva amin’ny fandalinana ny
tenin’Andriamanitra. Maro ireo efa manaraka ny fampianarana FSMI, koa dia resy lahatra ireo mbola tsy nadroso tamin’izany fa hanomboka hianatra. Ny hetahetan’izy ireo moa dia tsy hijanona amin’ny sampana tanora ihany ny fanentanana fa dia hahenika ny Fiangonana iray manontolo.

DSC_0088 DSC_0090
Lalao sy Jean Charles (Volontaire FF) manentana ireo tanora Jaona Martin (Staff FF), anisan’ny mpanentana
DSC_0071 DSC_0075
Jean Charles mizara ny Adin’ny mpianatra Atoa Jaona “Chef choeur”, nisaotra ny FF
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: