FITIAVAN-KARENAN’NY OLONA, FAHASOAVAN’ANDRIAMANITRA

« Fa fantrareo ny fahasoavan’i Jesosy Kristy Tompontsika, fa na dia nanan-karena aza Izy, dia tonga malahelo noho ny aminareo, mba hampanan-karena anareo amin’ny alahelony »(2Korintiana 8:9) Lazain’i Lillian Hellman ao amin’ny lalao nataony mitondra ny lohateny hoe: « The little Foxes » (ireo Fosa kely) ny momba ny fitiavan-karena mahazo ny fianakaviana amin’izao andalam-pidirana amin’ny taonjato vaovao izao. […]