Asa fitoriana eny amin’ny Fonjaben’Antanimora


Tsy misy didy hafa lehibe noho ny “FITIAVANA”

Nanomboka ny taona 2013 dia nivelatra tamin’ny lafiny fifaninanana ara-panatanjahan-tena (baolina kitra) ny fiaraha-miasan’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny eny amin’ny Fonjaben’Antanimora. Teo aloha dia fotoam-bavaka fohy sy toriteny, fanentanana ireo voafonja hianatra sy handalina ny Tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) ary fanomezana sakafo izay iarahana amin’ireo Fikambanana hafa miasa eny amin’ny Fonja no niandraiketan’ny FF. Tanteraka soa aman-tsara izany fifaninanana lalao baolina kitra izany ho an’ny taona 2014. Efa nanomboka ny volana Septembra izany ary ny dingana famaranana dia notontosaina ny Alarobia 15 Oktobra 2014. Nanatrika io fotoam-pamaranana io moa Atoa Talen’ny FF Andrianasolo Jaona sy ny tompon’andraikitry ny programa eto amin’ny FF Atoa Rakoto Rabehajaina Louis, niaraka tamin’ireo “volontaires FF” eny amin’ny Fonja. Ho fampaherezana ireo voafonja dia nisy ny Tenin’Andriamanitra izay nentin’Atoa Tale nandritry io fotoana famaranana io. Izany dia nalaina tao amin’ny Marka 12:28-34. Ny hafatra nampitaina moa dia ny hoe: tsy misy didy hafa lehibe noho ny fitiavana an’Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Nomena “Fanion” misy ny sary famantarana ny FF ny Ekipa nandresy tamin’ny lalao famaranana ary nozaraina vary iray kilao avy isan’olona ny voafonja rehetra izay nandray anjara tamin’izao fifaninanana lalao baolina kitra izao. Nahatratra valopolo mahery (mpilalao sy mpitsara ary mpitantara) ny isan’izy ireo. Testamenta vaovao miisa 20 koa no natolotra mba hovakian’ireo mpianatra manaraka ny FSMI. Marihana fa nandritra ireo lalao fifanitsanana rehetra dia naranty tsy tapaka ny “banderole” mampahafantatra ny FMSI ary nisy hatrany koa ny fanentanana ireo voafonja marobe mpijery lalao mba hirosoan’izy ireo handalina ny Tenin’Andriamanitra, ilay Teny mamelona sy manafaka. Antenaina fa hitombo betsaka hatrany ny isan’ireo mpianatra vokatr’izao hetsika sy fanentanana izao.

“…tao an-tranomaizina Aho, dia novangianareo” Matio 25:36b
Sary Fonja 2 Fanion Sary Fonja 4
Sary Fonja 5 Sary Fonja 3
Sary Fonja 1 Sary Fonja 6

Testamenta vaovao miisa 20 no natolotra mba hovakian’ireo mpianatra manaraka ny FSMI
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: