FIRENENA NANTSOINA TAMIN’NY ANARANY!

« Notadiavin’izay tsy naniry Aho sy hitan’izay tsy nitady; hoy Izaho tamin’ny firenena izay tsy nantsoina tamin’ny anarako: inty Aho, inty Aho! Namelatra ny tànako mandritra ny andro Aho tamin’ny firenena miodina, izay mandeha amin’ny làlana tsy tsara araka ny fisainany ihany. » Isaia 65:1-2 Ny ambara eto amin’ity Isa. 65 eto ity dia Jehovah Andriamanitra nifidy […]