Fananganana fiaraha-miasa vaovao

“dia toy izany koa isika, na dia maro aza, dia tena iray ihany ao amin’ny Kristy” (Romana 12:5) Amin’izao fotoana izao dia mahatratra aman-jatony ireo Fiangonana mpiara-miasa amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF), indrindra ireo Fiangonana avy amin’ny FLM, FJKM ary METM. Na dia izany aza dia tsy mitsahatra ny mampivelatra hatrany izany fiaraha-miasa izany ny FF. […]